Κατηγορία: Πετρούπολη

Δήμος Πετρούπολης: Ενημερώνουμε τους «Άνεργους Πολίτες που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες» για την πρόσκληση του ΑΣΔΑ σχετικά με την Βελτίωση των Δεξιοτήτων τους

Συγκεκριμένα, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», υλοποιεί την Πράξη «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» με MIS 5045662. Αντικείμενο της

Read More